2-0 hannen, an der leschter Minutte 2-2 Ausgläich zu Bieles
Scolaires zu Bieles

2-0 hannen, an der leschter Minutte 2-2 Ausgläich zu Bieles