FC Yellow-Boys Weiler-la-Tour VETERANS 1 (Reserves M)

Staff

Members

Edmundo LIMA
Edmundo LIMA
Claude KOMES
Claude KOMES
Ronny KETTMANN
Ronny KETTMANN
Partizio AUSILIO
Partizio AUSILIO
Matthieu CAMPAN
Matthieu CAMPAN
Maurizio CENGARLE
Maurizio CENGARLE
Christophe CUM
Christophe CUM
Orlando DA ROCHA
Orlando DA ROCHA
Carlo ERNST
Carlo ERNST
Antonio INTINI
Antonio INTINI
Jerry JUTTEL
Jerry JUTTEL
Luca MARINELLI
Luca MARINELLI
Marco MEDEIROS
Marco MEDEIROS
Gilles NOBER
Gilles NOBER
Patrick OLIVEIRA
Patrick OLIVEIRA
Antonio PAGANO
Antonio PAGANO
Alain FRANTZ
Alain FRANTZ
Luis PEREIRA
Luis PEREIRA
Cosimo SPORTELLI
Cosimo SPORTELLI
Nico DEPALO
Nico DEPALO
Patrick ZEYEN
Patrick ZEYEN
Toni CAPPELLETTI
Toni CAPPELLETTI
Paulo DA ROCHA
Paulo DA ROCHA
Mino TRIA
Mino TRIA
Gianluca PASQUALE
Gianluca PASQUALE
André SIMOES
André SIMOES
Marco FIGUEIREDO
Marco FIGUEIREDO
Sergio MONTEIRO
Sergio MONTEIRO
François MERSCH
François MERSCH