Derby gewonnen 3–1 géngt Izeg.

Derby gewonnen 3–1 géngt Izeg.