D'Gewënner-Case vun dësem Joer ass U4.

D'Gewënner-Case vun dësem Joer ass U4.

D'Gewënner-Case vun dësem Joer ass U4. 3 Léit deelen sech den Haaptgewënn vun 4300€, an V3, V4, V5, U3, U5, T3, T4 an T5 sinn Niewengewënner.