An der Coupe gi mir op Käl-Téiteng.

An der Coupe gi mir op Käl-Téiteng.